Markavtal

Dags att skriva på markavtalet!

Fiberföreningen i Mollaryd, Molla och Vesene ek. fr.skall skriva markavtal med alla som fibernätet passerar, kontakta områdesansvarig för att göra klart din del. Har du redan skrivit under avtalet kan du bortse från denna information.

Här kan du se vår karta och här kan du läsa/skriva ut markägaravtalet. Fyll gärna i avtalet i förväg och kontakta därefter områdesansvarig för att få det påskrivet. Alla delägare av marken ska underteckna avtalet, tänk på att det behövs 2 exemplar, ett till er och ett till föreningen.

Områdesansvariga

Vesene: Adam Brunnegård tel 076-014 48 00 och Gabriel Björnsson 079-934 67 04
Molla: Urban Andersson 033-26 40 38 eller 070-896 41 01
Mollaryd: Simon Wendt 070-643 78 45
Håkentorp, Hägdene och Attorp: Jan Erik Bengtsson 0513-507 87 eller 070-681 85 07.

Underskrift av markavtalet krävs för att kartan/fiberdragningen skall kunna användas i projektet, nästa steg i processen är samråd med länsstyrelsen. Vilket behövs när det görs en ledningsdragning i värdefull natur, nära fornlämningar eller genom vattenområden. Vi försöker förstås att undvika dessa områden om det är möjligt.

Reglerna för ansökan om bidrag för fibernätet är fortfarande inte godkända, detta förväntas vara klart i september.

Tillsammans ska vi bygga ett så bra och genomtänkt nät som möjligt.