Stöd till bredband

 

Efter att landsbygdsföreskriften SJFS 2015:50 trädde i kraft 11 december 2015, har en del förtydligande gjorts och förändringar i regelverket för ansökan om stöd.  Vilket inneburit att föreningen fått förnya sin ansökan vilket gjordes i början av februari i år.

Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen av investeringsstöd till bredband, i slutet av mars skall de börja lämna besked om bidrag. Det går att läsa mer om detta på länsstyrelsens hemsida. Styrelsens förhoppning är att vi samlat ihop tillräckligt med poäng för att få beviljat stödet bland de första.

Mer information om byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät finns på Byanätsforums hemsida.

Vi planerar att hålla stämma i april och då ta beslut om hur vi skall gå vidare med projektet. Ett underlag för upphandling är förberett av styrelsen.