Hem

Välkommen till Fiberföreningen i Mollaryd, Molla och Vesene!

Till hösten har vi haft vårt nät driftsatt i tre år. Vi har slutfört registreringen hos Lantmäteriet och har ledningsrätt. Hittills är  80% av projektet redovisat till Länsstyrelsen och stödet är utbetalt till föreningen. Kvarvarande 20% var tanken att vi skulle redovisat under våren. Men…

Regeringens mål om att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund senast 2020 kommer inte att uppnås. Läs mer här.

Mer pengar har skjutits till och bidragsperioden har förlängts till 2023. Styrelsen avstod från att slutredovisa projektet, ansökte istället om utökad budget hos Länsstyrelsen och denna är beviljad.

Styrelsen planerar för ett nytt projekt under hösten för att erbjuda och förhoppningsvis ansluta fler fastigheter till vårt nät.

Det finns ett 50-tal hus/fritidshus som är möjliga anslutningar utöver de 268 anslutningar vi har idag. De har möjlighet att ansluta sig och få del av bidraget utifrån samma förutsättningar som tidigare medlemmar. Intresserad? Här kan du ansöka om medlemskap. Anslutningsavtalet kan ni läsa här.

Hittills har vi fakturerat en insats per fastighet som uppgår till 15 300 kr. Samt en anslutningsavgift på 2500 kr/anslutning. För en ny anslutning (räknas som sen anslutning)  i nätet blir anslutningsavgiften 6500 kr/anslutning. Insatsen blir samma som för tidigare anslutna fastigheter.

Total insats för en anslutning i vårt nät beräknas hamna på 17 000 kr exakt summa får vi först vid slutredovisning av stödet.  Kostnaden för en ny anslutning är insats  (15 300 kr) plus anslutningsavgift (6500 kr) som kommer faktureras i samband med medlemskap. Ytterligare insats kommer att tas ut för alla medlemmar när stödet skall slutredovisas.

Har ni några frågor, funderingar är det bara att höra av sig till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finner ni här.