Föreningsinfo

Föreningen har bildats för att:

  • samla invånarna i Mollaryd, Vesene och Molla i en fiberförening för att få till stånd en bra lösning för kommunikationen på landsbygden.
  • göra bygden mer attraktiv och levande.
  • förstärka våra fördelar, vacker natur och närhet till Borås.
  • engagera invånarna i en fråga som berör alla oavsett bakgrund och ålder.

Lokala fiberföreningar behövs för att:

  • vi på landsbygden skall få ett säkert bredbandsnät  för framtiden. Det finns inga externa aktörer som är intresserade av att investera hos oss.
  • ansluta sig till kommunens stamfibernät. För det krävs ett anslutningsnät som byggs av lokala krafter. 
  • anslutningsnätet ägs av föreningen där du som ansluter dig blir medlem och delägare. Föreningens nät sträcker sig mellan stamnät och fram till tomtgräns.
  • I Herrljunga kommun finns det 10 fiberföreningar med totalt 1830 anslutningar.