Fibertjänster

Kommunikationsoperatör (KO)
Telia är upphandlad som kommunikationsoperatör. De tillhandahåller utrustningen som hanterar signalerna i nätet. Ni kan köpa tjänster från valfri leverantör, det behöver inte vara Telia.

Nätavgift
Alla aktiva anslutningar oavsett avtal hos KO debiteras av föreningen med 100 kr/mån inkl. moms enligt årsstämmans beslut.

Gruppavtal med Telia från 2023-01-01 
Månadsavgift – 299 kronor per månad inkl moms under hela avtalstiden och faktureras av Föreningen.
Hårdvara – Mediaomvandlare, Router med Wifi-funktion, Digital-TV-box
Tjänster – Bredband 250/250 Mbit/s, Ingående kanaler i Telias TV-paket Lagom och Telias playtjänster kan komma att ändras under avtalstiden.
Avtalstiden är 5 år räknat från Telias aktivering.
Rörliga kostnader för telefoni och eventuella tilläggstjänster faktureras direkt till Medlem av Telia.
Tänk på – att den person i hushållet som står för eventuella avtal med Telia idag måste aktivera Gruppavtalet för att underlätta omläggning av abonnemang, behövs inte om man redan har Gruppavtal idag.

Koppla in din router
Koppla in din tv
Koppla in hemtelefon

Tillbehör för trådlös inkoppling av TV-box, inspelningsbar box mm. hittar ni Här.

För att komma igång med dina tjänster:
1. Koppla ihop utrustningen med hjälp av anvisningen som följer med utrustning och aktivera tjänsterna enligt infoblad
2. Om hjälp behövs kan man ringa Telia på 90200
3. Om man inte får igång sin utrustning enligt ovan kan man beställa en tekniker kostnadsfritt från Telias kundtjänst på 90200.

Eventuell inkoppling av befintlig teleslinga ingår inte i ovanstående installationshjälp.

De kollektiva tjänsterna kommer inte att fungera med automatik. Var och en måste aktivera sina tjänster.
Har ni sedan förut telefoni från någon annan än Telia är det viktigt att ni inte säger upp ert abonnemang hos den leverantören utan att ni kontaktar Telia för portering av ert telefonnummer.

TV koder och installationshjälp
För att erhålla tv-koder, aktivera bredbandtelefoni och bredband eller frågor angående tjänster, kontaktar ni Telias kundtjänst på numret nedan eller någon av deras butiker alt via www.telia.se.
Om ni vill kan ni även få ett kostnadsfritt hembesök av en tekniker för att få hjälp med att komma igång med era tjänster. Kontakta Telias kundtjänst för att boka en tid som passar eller gör det i någon av Telias butiker.
Kundtjänst når ni på 90200.

Öppen Fiber
Nätet är öppet och man kan köpa tjänster från andra leverantörer än Telia genom öppen fiber. Gå in här för att jämföra pris på olika abonnemang. Det går även kontakta önskad leverantör direkt för att beställa tjänster.

Info för att beställa dina fibertjänster via Öppen Fiber

Byte mellan Telia gruppavtal och Öppen fiber
Vi har möjlighet att lämna in ändringar till Telia två gånger per år, medlem skickar in senast  15 maj och 15 november  om antingen till eller från av kollektiva tjänster. Styrelsen skickar in ändringarna till Telia  som har upp till 60 dagar på sig att tillämpa ändringarna. 

Ny fakturering sker från då Telia tillämpar ändringen. 

Ändringar mellan avtalen kan göras  1 gång per år kostnadsfritt per fastighet.

Kontaktuppgifter till Styrelsen hittar ni här.