Nätavgift

Föreningen har nu övergått i en förvalningsfas. Vi kommer inte ha några större administrativa kostnader, men värdet på nätet måste skrivas av.
Detta planerar vi att göra under en 20-års period. Därav måste vi ta ut en nätavgift. I diagrammet ser ni hur avgiften som är på 100:-/mån är fördelad.

Den del som varje år skrivs av kommer att hamna i föreningens kassa och planen är att vi på sikt ska återbetala insats ni betalt.