Byte av UPS i Noder, Tillfälligt avbrott 4/3

Natten till måndag den 4 mars kommer vi att byta UPS:er i
Fiberföreningens noder.
Arbetet utförs av Herrljunga Elektriska och är ett
rutinarbete då de nått sin livslängd.
Arbetet kommer att påbörjas kl. 00.05
och beräknas vara klart 05.00.

Under arbetet kommer fibernätet att falla ifrån
en kortare stund och eventuellt i omgångar.

Hör av er vid frågor.

Mvh, Styrelsen

Nyhetsbrev 2023

Glada nyheter

I våras skickade vi in slutredovisningen av fiberprojektet till Länstyrelsen och fick den 3 oktober godkänt av Jordbruksverket. Detta är en sto milstolpe för oss som jobbat med projektet under många år.

Den sista delen av bidraget betalades ut i mitten av oktober och fiberföreningens sista del på lånet kan nu betalas av. Totalt har vi erhållit 3 368 888:- i bidrag i projektet.
Vi kan också meddela att de 15.300:- som betalts in som insats kommer att räcka till.

Nu fortsätter vi arbetet med att säkra nätets framtid. Drifta, underhålla och nyttja nätet på bästa möjliga sätt.

BYTE AV AVTALSFORM

Vi vill även påminna om möjligheten att växla mellan Öppen Fiber och det Kollektivavtal vi har med Telia. (250/250mbit, TV-lagom för 299:-/mån). Byte går bra år båda håll.

Två gånger per år skickar vi in ändringar, sista dag att meddela styrelsen är 15 maj och 15 november. Förflyttning sker inom 2 månader, så fort vi får bekräftat datum för flytt meddelar vi detta.
Vid byte ska avtal tecknas med föreningen, under perioden samlar vi ihop de som önskar byte och avtal mailas för underskrift.

Mvh, Styrelsen

Hör av er om ni har några frågor eller funderingar!
Här finner ni kontaktuppgifter till Styrelsen.

NYTT KOLLEKTIVAVTAL

På årsstämman tidigare i år meddelade vi att nytt avtal med
Kommunikationsoperatör (KO) skulle upphandlas. 
Detta då vårt nuvarande avtal som varat i 4 år går ut 1 december.
Vi har tagit ett beslut att gå vidare med Telias anbud, denna gång i ett 5-årigt avtal.

Nytt erbjudande på kollektiva tjänster likt förra gången har upphandlats.
Alternativt väljer man Öppen fiber där tjänster köps från valfri leverantör.
Vi har frågat fler om att lämna anbud men endast fått svar från Telia.

Styrelsen är glad att kunna meddela följande kollektivavtal:
Kostnad 299:- /mån – Tidigare 389:- (100:- i nätavgift tillkommer)
Bredband 250/250Mbit (höjs från 100/100Mbit som vi har idag)
Tv-paket Lagom (Samma paket som idag)
Ny router med Wifi 6 samt uppdaterad Tv-box
Vill man uppgradera till större Tv-paket eller högre hastighet köps det direkt via Telia.

Nytt i detta avtal som skiljer sig från tidigare avtal:

– Bredbandstelefoni kommer att fasas ut under 2023/2024 enl. Telia.
Den nya routern stödjer ej detta. Men de av er som har detta via kollektivavtal idag kan fortsätta som vanligt, då det kommer att fungera tillsvidare. 
Dock behöver man behålla nuvarande router.

– Tvillingabonnemang till TV-paket kommer behövas köpas till.
(Ingick tidigare. Man behövde bara köpa fler tv-boxar) 
TeliaPlay ingår likt tidigare som fungerar på upp till 5 enheter.

– Det kommer att en gång per år finnas möjlighet till flytt mellan Kollektivavtal 
och Öppen fiber helt kostnadsfritt. Byte kommer ske per siste december varje år. 
Önskas byte behöver det meddelas till föreningen senast 30 september samma år.
För er som har bindningstid kvar hos annan leverantör via öppen fiber innebär det att  även ni får chansen att teckna kollektivavtal nästkommande år.

Under oktober månad kommer samtliga medlemmar erbjudas att teckna avtalet med de kollektiva tjänsterna alternativt Öppen fiber.
Mer info om detta kommer tillsammans med avtalet.
Det avtal vi har idag förlängs fram till 1 januari och där tar nytt avtal vid för de som önskar förlänga ansluta eller avsluta det kollektiva avtalet.

Befintliga anslutningar som har det Kollektiva avtalet idag kan komma att få tillgång till den ökade hastigheten redan under hösten. 

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.

Här finner ni kontaktuppgifter till Styrelsen.

Kallelse årsstämma 2020

Årsstämma

Styrelsen för Fiberföreningen i Mollaryd, Molla och Vesene ek. fr. kallar härmed medlemmarna till årsstämma, den 25 juni 2020 i Vesene Equmeniakyrkan kl. 19:00. Dagordning finner du här.

Efter rådande omständigheter blir det i år inget fika.

För att medverka skickas anmälan till Gabriel@mmvfiber.se alt. via sms till 0709-346704.

Välkomna!

FÖRENINGSINFO

Kära medlemmar,

Till hösten har vi haft vårt nät driftsatt i två år. Vi har under vintern slutfört registreringen av nätet hos Lantmäteriet och hittills redovisat 80% av projektet och fått utbetalt stödet för detta. Kvarvarande 20% var tanken att vi skulle redovisa nu under våren. Men…

Regeringens mål om att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund senast 2020 kommer inte att uppnås. Därför har mer pengar skjutits till och bidragsperioden förlängts. I och med detta tyckte länstyrelsen att vi inte skulle stänga och slutredovisa vårt projekt nu utan göra en ansats att försöka ansluta fler. Läs mer här.

Då Telia släcker Torpåkra telestation den 30 november i år så tänker vi göra en ansats för att möjligen ansluta några fler. Läs mer om nedstängningen här.

Det finns ett 50-tal hus/fritidshus som är möjliga anslutningar utöver de 268 anslutningar vi har idag. Vi har nu möjlighet att ansluta dessa och få bidrag för kostnaderna på samma vis som tidigare.

Därför har vi nu ansökt om utökad budget och sätter igång med planering för detta omgående.

Hittills har vi fakturerat en insats per fastighet som uppgår till 15.300:-. Samt en anslutningsavgift på 2500:-/anslutning.

Kvar beräknas vara 1700:- att fakturera per andel, vi avvaktar med detta tillsvidare och har kvar vårt lån som uppgår till 1.000.000:-. Totaltkostnaden för en anslutning i vårt nät kommer alltså hamnat kring 19.500:-. 

Har ni några frågor, funderingar eller önskemål är det bara att höra av sig till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finner ni här.

Nyhetsbrev januari

2019

God fortsättning på det nya året.

2018 var ett händelserikt år i Fiberföreningen. Grävningen gick i mål, fiberblåsning och svetsning färdigställdes. Inkoppling, dämpningsmätning och driftsättning gjordes på hösten. Den 1 november slutbesiktades nätet och överlämnades till föreningen. Vi har i nuläget 266 stycken aktiva anslutningar.

Nu återstår att slutredovisa projektet till länsstyrelsen för att ta del av beviljade medel.

Föreningen äger nu nätet som är i drift, vi övergår till förvaltning av nätet.

Det kommer alltid finns möjlighet att ansluta nya fastigheter. Det är idag dimensionerat för alla fastigheter i området och mer därtill. Att ansluta en ny fastighet till fibernätet görs genom en förfrågan till föreningens styrelse där vi i varje enskilt fall räknar på priset och återkommer med en prisuppgift.

Vi har tecknat ett service- och underhållsavtal med Herrljunga Elektriska AB. De kommer hantera ev. utsättning, felsökning, service och eventuella avbrott. Med årlig rapportering på läget.

Vi har även kontakt med samtliga föreningar i Herrljunga kommun där vi hoppas få ihop ett samarbete. Förhoppningsvis kunna göra gemensamma upphandlingar av kommunikationsoperatör och kollektiva abonnemang i framtiden.

Det finns totalt 10 föreningar och tillsammans har vi 1830st anslutningar.

Nätavgift

Nätavgiften är i nuläget 100 kr/månad och anslutning, den fastställs av styrelsen fortlöpande.

Avgiften utgör ersättning för att föreningen upprätthåller den anslutna fastighetens förbindelse med andra fibernät, d.v.s. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.

Ersättningen ska täcka Föreningens kostnader för administration, underhåll, värdeminskning på fibernätet m.m.

Beräkning på föreningens fördelning av kostnader.

Fakturering

Föreningen har bytt system för fakturering i och med årsskiftet för att förenkla faktureringen. Vilket innebär att utskick av fakturor sker med viss automatik, liksom bevakning av inbetalning och förfallna fakturor. Det kommer nu skickas ut fakturapåminnelse med automatik, vilket innebär påminnelseavgift på 60 kr, vid utebliven betalning kommer kravet att gå till inkasso.

Faktureringen kommer att ske kvartalsvis, alla anslutna fastigheter faktureras nätavgift och för de 166 medlemmar som valt kollektivavtalet faktureras detta samtidigt.

Har ni inte fått första fakturan, hör av er.

Tips och råd

Vi har lite tips och råd med saker som kan vara bra att veta om.

– Se till att koppla bort den gamla inkommande telefonkabeln (kopparkabeln) från huset. Dels har den en åskledande förmåga, men den är också aktiv ännu. Så vid nyttjande av det interna telenätet i huset kan det komma störande signaler från denna. Vilket resulterar i dåligt/störande ljud på hemtelefonen.

– Ni som har Telias kollektiva paket och får en telefonräkning på över 119:-/månad. Så kan det vara värt att uppgradera telefonabonnemanget. Telia har något som heter ”Telia Maximal” som är ett fastprisabonnemang på 119:-/månad.

– Dubbelkolla så att era gamla tjänster är uppsagda, för att undvika onödiga utgifter.

– För er som har ip tv från Telia. Här är två guider som kan vara bra att kolla in.

Klicka här för att ställa in HD-upplösning.

Klicka här för att ställa in lokalkanal för nyheterna. 

– Vid ev. problem med tjänster ska ni kontakta den tjänsteleverantör ni får era tjänster ifrån. Ni som har Telia så är det 90200 som gäller. Men börja alltid med att starta om utrustningen, modem och mediaomvandlare.

Har ni frågor eller undrar över något så är det bara att höra av sig.

Här finner ni kontaktuppgifter till styrelsen.

Mvh, Styrelsen

Uppstart!

Tack till alla som kom och hämtade informationen kring uppstart i onsdags. Det var nästintill 100% uppslutning, fantastiskt!

På måndag kör vi igång uppstarten och påbörjar inkopplingarna. Här kommer lite information om vad som kan vara bra att tänka på.

Gruppavtal

För er som valt Telias Gruppavtal så har ni nu fått den utrustning som krävs för att komma igång. Modem med wifi, tv-box med fjärrkontroll och en telekoppling som går att koppla på huvudjacket ifall ni vill använda det interna kopparnätet för ip-telefonin.

För de som valt Telias Gruppavtal ingår det en personlig tekniker ifall man inte kan koppla in utrustningen själv. Det bokas då via Telia som ni når på telnr: 90200.

Viktigt också att ni inte säger upp er hemtelefon ifall ni vill behålla hemnumret. Be Telia flytta detta till ert nya abonnemang. Gäller även om ni har Telia idag som leverantör.

Information om hur man kopplar in utrustningen och kommer igång hittar ni på våran hemsida. https://www.mmvfiber.se/tjanster/

Har ni några frågor kring tjänsterna ringer ni till Telias kundtjänst på telnr: 90200.

Öppen fiber

För er som valt öppen fiber kommer ni efter att HEAB monterat mediaomvandlaren kunna köpa tjänster direkt på https://www.oppenfiber.se/tjanster

Där finns ett stort utbud av olika tjänsteleverantörer. Samma gäller här ifall ni har hemtelefon idag och vill behålla ert hemnummer. Viktigt att ni ber om förflyttning av detta från den nya leverantören innan ni säger upp ert tidigare abonnemang.

Mer information kring öppen fiber finns också på våran hemsida.

https://www.mmvfiber.se/tjanster/

Har ni några frågor är det bara att höra av sig.

Här finner ni kontaktuppgifter till styrelsen.

Mvh, Styrelsen

Inkoppling och driftstart!

Viktig information.

Vi i styrelsen kommer att onsdagen den 12 september från 16:00-21:00 att vara i Molla församlingshem. Det är fritt att komma när det passar under utsatt tid. Där kommer vi att dela ut information kring uppstart, ni kommer få en tidsbokning för installationen av mediaomvandlaren som ska monteras upp i respektive hushåll. Samt att vi kommer dela ut utrustningen till er som valt erbjudandet från Telia. Det är väldigt viktigt att ALLA kommer och hämtar detta.

Projektet

Grävningen gick i mål i slutet av förra veckan och alla sträckor är nu klara. Just nu pågår färdigställandet av blåsning och svetsning. Arbetet beräknas vara klart under nästa vecka. Telia påbörjar även installation av utrusningen i nodskåpen under nästa vecka. Totalt landade projektet till slut på 280st anslutningar.

Det sista steget är installation av mediaomvandlarna. Herrljunga Elektriska har hand om detta och arbetet kommer påbörjas 17 september. Det innebär att de ska hem till var och en av er och montera upp mediaomvandlaren samt aktivera denna. Det är tidsbokningen för detta som vi dels kommer att dela ut i församlingshemmet den 12:e.

Arbetet med detta beräknas pågå i tre veckor. Och så snart mediaomvandlaren är uppsatt och aktiverad så har ni en aktiv anslutning. Då kan ni beställa tjänster via öppen fiber eller aktivera ert Telia abonnemang direkt efter detta är gjort.

Information kring öppen fiber och kollektivavtalet finner ni genom att klicka HÄR.

Har ni några frågor är det bara att höra av sig.

Här finner ni kontaktuppgifter till styrelsen.

Mvh, Styrelsen

Nyhetsbrev Augusti

Hej!

Hoppas ni alla haft en bra sommar.

Grävningen har nu varit igång i två veckor. Vi har grävt oss från Lilla Horsared förbi Bodagärde till Kusenäs infartsväg. Denna sträcka är samförlagd med högspänningskabel.

Sen har det grävts färdigt till Krabbegärde, Fagred 7-8 och vi började i fredags med fastigheterna kring Marstorp.

Det som kvarstår nu är att färdigställa Marstorp till Fagred, vägen in till Kusenäs, Björkhem/Björkekärr samt en nytillkommen anslutning i Mollaryd. Så under vecka 34 kommer grävningen gå i mål.

Blåsningen som kvarstår är de delar som nu grävs. Svetsningen beräknas pågå i 2-3 veckor till.

Planerad start av Telias switchar är satt till den 14 september, vi kommer då kunna starta arbetet med att montera upp mediaomvandlaren hos er och aktivera anslutningarna. Det kommer mer information kring tillvägagångssätt av detta i slutet på augusti.

Om allt går som planerat så har alla en aktiv fiberanslutning under första veckan i oktober!

Som vi sagt tidigare rekommenderar vi att ni låter era övriga abonnemang åtminstone vara aktiva oktober månad ut för att överlappa eventuella förseningar. Så slipper ni stå utan tv/bredband/telefoni.

Har ni några frågor är det bara att höra av sig.

Här finner ni kontaktuppgifter till styrelsen.

Mvh, Styrelsen

Nyhetsbrev Maj

Vi grävde i förra veckan klart i Lida, efter det förflyttade vi oss till Gudmundstorp. De räknar med att vara klara där på måndag. Flyttar sig då mot Haggården för att gräva klart till Eriksgården. Efter det är planen att gräva klart till husen runt Torpåkra.

Det laget som gräver högspänningskabel från Myresjö över militävägen blir också klara i dagarna. Rör sig då mot Vesene Gärsabo där de slutade i höstas . Grävning till Nolgården, Sörgården och över skråkås till Gudmundstorp.

HEAB har tagit en paus i blåsning och svetsning för att utföra lite andra jobb. Men efter Kristi himmelsfärdshelgen kör de igång igen.

Deadline för ingrävning och montering av dosan är 13 maj för er som fått slang i Molla, Attorp, Hägdene, Håkentorp samt vägen runt Ålleskogen i Vesene.

Planen är att all grävning ska vara klar till semestern. Och då även det mesta utav blåsning och svetsning. Så viktigt att alla gräver fram och sätter upp dosan allt eftersom slang nu också grävs fram till kvarvarande fastigheter.

Slang finns vid Vesene Bygdegård och det är bara att ringa/maila ifall ni undrar något.

Här finner ni kontaktuppgifter till styrelsen.

Mvh, Styrelsen

1556_001-page-001