Frågor & svar

Kan man gå med i efterhand?
Det kommer alltid finnas möjlighet att ansluta nya fastigheter till fibernätet. Nätet är dimensionerat för alla fastigheter i området och mer därtill.

Att ansluta en ny fastighet till fibernätet görs genom en förfrågan till föreningens styrelse där vi i varje enskilt fall räknar på priset och återkommer med en prisuppgift.

Vad innebär att fastigheten är förberedd för fiber?
Att det i vissa fall finns tomslang fram till fastigheten innebär inte att kostnaden blir lägre att i efterhand ansluta fastigheten. Det krävs blåsning av fiber från fastighet till närmsta nod och inkoppling där.

Anslutningskostnaden blir verklig kostnad både för arbete och för att tjänsteleverantören kopplar in fastigheten i fibernätet.

Vem sköter och servar fibernätet?
Som kommunikationsoperatör har vi Telia, de tillhandahåller den aktiva utrustningen och tecknar avtal med tjänsteleverantör i sin tur. För mer info, besök www.bredbandswebben.se. Föreningen har också ett service- och underhållsavtal med Herrljunga Elektriska AB. De kommer hantera ev. utsättning, felsökning, service och eventuella avbrott. Med årlig rapportering på läget.

Vad skall man göra med den gamla inkommande telefonkabeln?
Se till att koppla bort den gamla inkommande telefonkabeln (kopparkabeln) från huset. Dels har den en åskledande förmåga, men den är också aktiv ännu. Så vid nyttjande av det interna telenätet i huset kan det komma störande signaler från denna. Vilket resulterar i dåligt/störande ljud på hemtelefonen.

Vad kan vara bra att känna till med ip tv?
Här är två guider som kan vara bra att kolla in för er som har Telia som tjänsteleverantör.
Klicka här för att ställa in HD-upplösning.
Klicka här för att ställa in lokalkanal för nyheterna. 

Vart vänder jag mig när mina tjänster inte fungerar?
Börja alltid med att starta om utrustningen, modem och mediaomvandlare. Om det inte fungerar kontakta er tjänsteleverantör.