Försäljning av fastighet

Överlåtelse av andelsrätt
Har du sålt din fastighet och vill överlåta ditt medlemskap till de nya fastighetsägarna vill vi ha en skriftlig bekräftelse på det. Du finner blanketten här. Den nya ägaren ska ansöka om medlemskap i föreningen i överlåtarens ställe, blankett för det finner du här.

Kollektiva tjänster med Telia
Om ägaren har kollektiva tjänster med Telia kan den nya ägaren överta detta abonnemang avtalsperioden ut. Avtalet för kollektiva tjänster kan du läsa här.