Försäljning av fastighet

Överlåtelse av andelsrätt
Vid fastighetsförsäljning ska säljaren informera ny ägare före köpehandlingar undertecknas om att fastigheten är ansluten till Föreningens fibernät. Säljaren ska överlåta sin andel i föreningen vid försäljning till köparen, alt. begära utträde. Villkor framgår i Föreningens stadgar (§7-9), i anslutningsavtalet (punkt 3) och markupplåtelseavtalet (§11)

För att överlåta ditt medlemskap/andelsrätt i föreningen till de nya fastighetsägarna vill vi ha en skriftlig bekräftelse på det. Du finner blanketten här. Den nya ägaren ska ansöka om medlemskap i föreningen i överlåtarens ställe, blankett för det finner du här.

Kollektiva tjänster med Telia
Om fastigheten har ett Gruppavtal för fibertjänster med föreningen, ska detta avtal överlåtas till till ny ägare. Om Gruppavtal är tecknat för Fastigheten är medlem bunden i viss tid enligt detta
avtal. Har ingen överlåtelse skett till ny ägare äger Föreningen rätt att fakturera medlemmen (säljaren) kostnaden för Gruppavtal månatligen fram tills uppsägning skett (se Uppsägning i förtid ovan) eller tills överlåtelse skett.

Vid fastighetsförsäljning räknas Mediaomvandlare, Router, Digital-Tv-box och Fjärrkontroll som ett fastighetstillbehör och ska lämnas kvar i huset.

Den gamla ägaren säger upp avtalet genom att ringa 90200. Nya ägaren får del av tjänsterna genom att gå in på www.telia.se/aktivera