Försäljning av fastighet

Överlåtelse av andelsrätt
Har du sålt din fastighet och vill överlåta ditt medlemskap till de nya fastighetsägarna vill vi ha en skriftlig bekräftelse på det. Du finner blanketten här. Den nya ägaren ska ansöka om medlemskap i föreningen i överlåtarens ställe, blankett för det finner du här.

Kollektiva tjänster med Telia
Om ägaren har kollektiva tjänster med Telia kan den nya ägaren överta detta abonnemang avtalsperioden ut.

Den gamla ägaren säger upp avtalet genom att ringa 90200. Nya ägaren får del av tjänsterna genom att gå in på www.telia.se/aktivera

Mer om den kollektiva tjänster kan du läsa här.