Medlem

Hur gör man för att gå med i föreningen

Den som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlem. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt kan arrendator jämställas med fastighetsägare. Medlemskapet prövas av styrelsen.

För de som vill ansluta en ny fastighet till fibernätet, kommer verklig kostnad för anslutningen tas ut, utöver insatsen. Kontakta föreningen för prisuppgift.

Överlåtelse av andelsrätt
Har du sålt din fastighet och vill överlåta ditt medlemskap till de nya fastighetsägarna vill vi ha en skriftlig bekräftelse på det. Du finner blanketten här. Den nya ägaren ska ansöka om medlemskap i föreningen i överlåtarens ställe, blankett för det finner du här.

Karta kanalisation