Årsstämma med efterföljande medlemsmöte 16/3 kl 19.00

 

Vi kommer efter årsstämman, bjuda på fika och hålla ett kort medlemsmöte för kartöversikt och fortsätta skriva markavtal. Fyll gärna i och ha avtalet med er underskrivet. Alla delägare av marken ska underteckna två exemplar. Ett till er och ett till föreningen. Markavtalet finner ni ”här”.

Tanken är att vi tillsammans ska se över det första utkastet av kartan som Herrljunga el har ritat upp åt oss. De sträckor som det ligger kabel nedgrävd kommer vi självklart använda oss av men i övrigt försöka bygga ett så bra och genomtänkt nät som möjligt.

Underskrift av  markavtalet krävs för att kartan/fiberdragningen skall kunna användas i projektet, vi har fått fram en ungefärlig kostnad per hushåll nästa steg i processen är samråd med länsstyrelsen. Vilket behövs när det görs en ledningsdragning i värdefull natur, nära fornlämningar eller genom vattenområden. Vi försöker förstås att undvika dessa områden om det är möjligt. Vi kan genom allas kunskap undvika berg och områden som är svåra att förlägga kabel i, tänka och resonera fram bästa väg att gå.

Tillsammans ska vi bygga ett så bra och genomtänkt nät som möjligt.