Inget bidrag i maj

 

Nästa gång beslut fattas om bidrag är den 28 juni, det innebär att vi kan komplettera vår ansökan fram till måndag 13 juni. Men som det ser ut nu har vi inte tillräckligt med poäng för att vara med i urvalet och de medel som Länsstyrelsen har att fördela inte kommer att räcka. Det innebär att vi får vänta på nästa tillfälle som Jordbruksverket förhoppningsvis fördelar ut mer medel till bredbandsstöd, Länsstyrelsen får besked efter sommaren.

Vi har inte tillräckligt hög anslutning av fastigheter med folkbokförda personer för att komma upp i de urvalspoäng som krävs för att ansökan skall bli handlagd. Det finns fastigheter i området som är permanentboende men det är ingen folkbokförd på adressen. Vilket i detta läge hade varit en fördel för föreningen. Vi behöver 5 fastigheter till med folkbokförda för att komma upp i den poäng som gör att ansökan kommer med vid nästa tillfälle.

Ansökan kan uppdateras så om det är någon som vill gå med eller ansluta någon mer fastighet går det bra men det skall ske snarast, kontakta sekreterare Anna Helstad om så är fallet. Kontaktuppgifter finner ni här.

Kolla av med grannar och bekanta som inte är med, de kan nu gå med och ta del av bidraget. Karta över området finner du här.

Herrljunga Elektriska AB kommer med en ny karta i nästa vecka, då ska markavtalen skrivas klart. De börjar gräva i Molla inom kort och de lägger då med tomrör för att blåsa fiber i.

admin_logo_2