I väntan på bidrag….

 

Länsstyrelsen fattade innan sommaren beslut om de pengar som fanns kvar att fördela. Vi var inte med denna gång, nästa beslut sker 30/9 och 30/11 under förutsättning att jordbruksverket fördelar de medel som är avsatta för bredband för 2018. En avstämning i länen skall göras och förhoppningsvis har detta skett. Det finns pengar för de 72 projekt som hade ansökt vid avstämning i juli månad, ansökan har nu varit öppen under sommaren för nya ansökningar.

Vi har sett över vår ansökan och även fått nya fastigheter med folkbokförda, som ger oss högre poäng i ansökan. Vår anslutningsprocent avseende folkbokförda är nu 89,38. Så vår poäng i ansökan är nu 500.

Styrelsen har gått igenom sträckorna med Herrljunga Elektriska AB och även ritat om kartan på vissa sträckor framförallt utifrån samförläggningen  i Molla och även i Mollaryd för att undvika att gå under järnvägen. Vi har träffat markägare och sett över vissa sträckor för att se på olika möjligheter. Karta över området finns här.  Vi fortsätter med att skriva markavtal, med berörda markägare. Ny kontakt tas med de, där vi ändrat sträckorna. Hör gärna av er för att göra klart era markavtal.

I nuläget planerar vi att gå ut med upphandling under hösten och börja gräva till våren.

Lagen om ekonomiska föreningar är ändrad vilket innebär att föreningens stadgar behöver uppdateras, en extra stämma planeras att hållas under hösten.