Kallelse årsstämma 2020

Årsstämma

Styrelsen för Fiberföreningen i Mollaryd, Molla och Vesene ek. fr. kallar härmed medlemmarna till årsstämma, den 25 juni 2020 i Vesene Equmeniakyrkan kl. 19:00. Dagordning finner du här.

Efter rådande omständigheter blir det i år inget fika.

För att medverka skickas anmälan till Gabriel@mmvfiber.se alt. via sms till 0709-346704.

Välkomna!

FÖRENINGSINFO

Kära medlemmar,

Till hösten har vi haft vårt nät driftsatt i två år. Vi har under vintern slutfört registreringen av nätet hos Lantmäteriet och hittills redovisat 80% av projektet och fått utbetalt stödet för detta. Kvarvarande 20% var tanken att vi skulle redovisa nu under våren. Men…

Regeringens mål om att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund senast 2020 kommer inte att uppnås. Därför har mer pengar skjutits till och bidragsperioden förlängts. I och med detta tyckte länstyrelsen att vi inte skulle stänga och slutredovisa vårt projekt nu utan göra en ansats att försöka ansluta fler. Läs mer här.

Då Telia släcker Torpåkra telestation den 30 november i år så tänker vi göra en ansats för att möjligen ansluta några fler. Läs mer om nedstängningen här.

Det finns ett 50-tal hus/fritidshus som är möjliga anslutningar utöver de 268 anslutningar vi har idag. Vi har nu möjlighet att ansluta dessa och få bidrag för kostnaderna på samma vis som tidigare.

Därför har vi nu ansökt om utökad budget och sätter igång med planering för detta omgående.

Hittills har vi fakturerat en insats per fastighet som uppgår till 15.300:-. Samt en anslutningsavgift på 2500:-/anslutning.

Kvar beräknas vara 1700:- att fakturera per andel, vi avvaktar med detta tillsvidare och har kvar vårt lån som uppgår till 1.000.000:-. Totaltkostnaden för en anslutning i vårt nät kommer alltså hamnat kring 19.500:-. 

Har ni några frågor, funderingar eller önskemål är det bara att höra av sig till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finner ni här.