Nyhetsbrev januari

2019

God fortsättning på det nya året.

2018 var ett händelserikt år i Fiberföreningen. Grävningen gick i mål, fiberblåsning och svetsning färdigställdes. Inkoppling, dämpningsmätning och driftsättning gjordes på hösten. Den 1 november slutbesiktades nätet och överlämnades till föreningen. Vi har i nuläget 266 stycken aktiva anslutningar.

Nu återstår att slutredovisa projektet till länsstyrelsen för att ta del av beviljade medel.

Föreningen äger nu nätet som är i drift, vi övergår till förvaltning av nätet.

Det kommer alltid finns möjlighet att ansluta nya fastigheter. Det är idag dimensionerat för alla fastigheter i området och mer därtill. Att ansluta en ny fastighet till fibernätet görs genom en förfrågan till föreningens styrelse där vi i varje enskilt fall räknar på priset och återkommer med en prisuppgift.

Vi har tecknat ett service- och underhållsavtal med Herrljunga Elektriska AB. De kommer hantera ev. utsättning, felsökning, service och eventuella avbrott. Med årlig rapportering på läget.

Vi har även kontakt med samtliga föreningar i Herrljunga kommun där vi hoppas få ihop ett samarbete. Förhoppningsvis kunna göra gemensamma upphandlingar av kommunikationsoperatör och kollektiva abonnemang i framtiden.

Det finns totalt 10 föreningar och tillsammans har vi 1830st anslutningar.

Nätavgift

Nätavgiften är i nuläget 100 kr/månad och anslutning, den fastställs av styrelsen fortlöpande.

Avgiften utgör ersättning för att föreningen upprätthåller den anslutna fastighetens förbindelse med andra fibernät, d.v.s. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.

Ersättningen ska täcka Föreningens kostnader för administration, underhåll, värdeminskning på fibernätet m.m.

Beräkning på föreningens fördelning av kostnader.

Fakturering

Föreningen har bytt system för fakturering i och med årsskiftet för att förenkla faktureringen. Vilket innebär att utskick av fakturor sker med viss automatik, liksom bevakning av inbetalning och förfallna fakturor. Det kommer nu skickas ut fakturapåminnelse med automatik, vilket innebär påminnelseavgift på 60 kr, vid utebliven betalning kommer kravet att gå till inkasso.

Faktureringen kommer att ske kvartalsvis, alla anslutna fastigheter faktureras nätavgift och för de 166 medlemmar som valt kollektivavtalet faktureras detta samtidigt.

Har ni inte fått första fakturan, hör av er.

Tips och råd

Vi har lite tips och råd med saker som kan vara bra att veta om.

– Se till att koppla bort den gamla inkommande telefonkabeln (kopparkabeln) från huset. Dels har den en åskledande förmåga, men den är också aktiv ännu. Så vid nyttjande av det interna telenätet i huset kan det komma störande signaler från denna. Vilket resulterar i dåligt/störande ljud på hemtelefonen.

– Ni som har Telias kollektiva paket och får en telefonräkning på över 119:-/månad. Så kan det vara värt att uppgradera telefonabonnemanget. Telia har något som heter ”Telia Maximal” som är ett fastprisabonnemang på 119:-/månad.

– Dubbelkolla så att era gamla tjänster är uppsagda, för att undvika onödiga utgifter.

– För er som har ip tv från Telia. Här är två guider som kan vara bra att kolla in.

Klicka här för att ställa in HD-upplösning.

Klicka här för att ställa in lokalkanal för nyheterna. 

– Vid ev. problem med tjänster ska ni kontakta den tjänsteleverantör ni får era tjänster ifrån. Ni som har Telia så är det 90200 som gäller. Men börja alltid med att starta om utrustningen, modem och mediaomvandlare.

Har ni frågor eller undrar över något så är det bara att höra av sig.

Här finner ni kontaktuppgifter till styrelsen.

Mvh, Styrelsen