Nytt datum för beslut om bidrag

 

Länsstyrelsen har ännu inte fått besked om när tilldelningen av mer budgeterade medel kommer. De flyttar därför fram beslutsdatum för bifall till 30 november, enligt den information vi fått handläggs vårt ärende och kommer troligen med i denna omgången.