Upphandling

 

Styrelsen har nu gått igenom de anbud som kommit in och vi håller på att förhandla för att skriva avtal. För att kunna informera om detta har vi ändrat planeringen lite grand och håller den ordinarie årsstämman 22 mars kl 19.00 i Equmenia kyrkan i Vesene . I samband med detta kommer vi även hålla ett medlemsmöte med information om uppstart av projektet.

Vi behöver sätta ihop en arbetsgrupp med representanter från Mollaryd, Molla, Attorp, Håkentorp och Vesene, gärna några som kan vara tillgängliga dagtid när vi kommer igång. Arbetsuppgifterna blir att samordna/fördela uppgifter till markägare i de olika områdena såsom att kolla av markförhållanden i förhållande till kartan, stakning av schaktväg, röjning och nedtagning av skog för schaktväg. Vi behöver också någon som kan hålla i gruppen och vara med på byggmöten som kontaktperson om grävarna stöter på problem. Hör gärna av er om intresse finns till någon av oss i styrelsen.

Innan uppstarten behöver vi skriva klart markavtalen.  Anslutningsavtal skall skrivas för varje fastighet som skall anslutas till fibernätet. Vi kommer att gå igenom vad det finns för alternativ på medlemsmötet i samband med stämman, då avtalen också kommer att kunna tecknas.