Lite om vad som pågår just nu

 

Inlämningstiden för anbuden har gått ut och vi har fått in anbud på både totalentreprenaden och kommunikationsoperatör.

Anbuden öppnades den 10 januari och utvärderas nu av styrelsen tillsammans med extern konsult.

Vi planerar för en extrastämma som vi kommer kalla till inom kort eftersom lagen om ekonomiska föreningar har förändrats, vilket innebär att våra stadgar behöver uppdateras. Vilket styrelsen arbetar med just nu.

Dessutom har en styrelseledamot avsagt sig sitt uppdrag pga flytt till Umeå, Simon Wendt, vi önskar honom lycka till och tackar för denna tiden. Valberedningen har arbetat fram ett förslag på ny ledamot.

Nu är det dags att sätta samman en arbetsgrupp för projektet där vi önskar att några från varje ort är med. Det handlar om att förbereda och planera så att grävstarten blir så smidig som möjligt, kolla av i de olika områdena så att grävmaskinerna har fri framfart när vi väl är igång. Vilka åtgärder som behöver göras och när, denna planering behöver göras nu på våren.

Är du intresserad av att ingå i en sådan arbetsgrupp eller har förslag på personer som skulle passa hör av er till styrelsen.

Som vi påtalat tidigare saknas en del markavtal, vi behöver skriva detta med alla som vi passerar för att komma vidare till nästa fastighet i nätet. Om ni är osäkra på om det krävs från just er, hör av till ansvarig i ert område.

Styrelsen ser fram emot händelserikt år med uppstart av projektet!