Upphandling

 

Upphandlingarna för att få in anbud på totalentreprenad med grävning och blåsning av fiber samt tjänsteleverantör är nu publicerade i nationell databas för ändamålet. Annonsen för totalentreprenad kan ses här och för tjänsteleverantör här.

Öppningsmötet av anbuden blir i mitten av januari, därefter kommer vi att hålla en extrastämma och ett informationsmöte.

Extrastämman krävs för att uppdatera stadgarna så att de stämmer överens med den nya lagen om ekonomiska föreningar.

På informationsmötet behöver vi planera för arbetsgrupper inför uppstart med grävning och blåsning av fiber. Vi skall också skriva anslutningsavtal med alla medlemmar innan grävstarten.

För er som ännu inte skrivit på markavtalet kan du läsa/skriva ut markägaravtalet. Alla delägare av marken ska underteckna avtalet, tänk på att det behövs 2 exemplar, ett till er och ett till föreningen. Vi behöver få klart markavtalen så snart som möjligt, hör av er till områdesansvariga.

Styrelsen ser fram emot ett gott samarbete!