Alla inlägg av Anna Kassör

Årsstämma 12 maj kl 19.00

 

Årsstämma

Styrelsen för Fiberföreningen i Mollaryd, Molla och Vesene ek. fr. kallar härmed medlemmarna till årsstämma, den 12 maj 2016 i Vesene Missionskyrka kl. 19.00.

Fika med frågestund samt genomgång av fiberdragning och samförläggning utifrån kartan tillsammans med Herrljunga Elektriska AB.

Välkomna!

Stöd till bredband

 

Efter att landsbygdsföreskriften SJFS 2015:50 trädde i kraft 11 december 2015, har en del förtydligande gjorts och förändringar i regelverket för ansökan om stöd.  Vilket inneburit att föreningen fått förnya sin ansökan vilket gjordes i början av februari i år.

Länsstyrelsen har påbörjat handläggningen av investeringsstöd till bredband, i slutet av mars skall de börja lämna besked om bidrag. Det går att läsa mer om detta på länsstyrelsens hemsida. Styrelsens förhoppning är att vi samlat ihop tillräckligt med poäng för att få beviljat stödet bland de första.

Mer information om byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät finns på Byanätsforums hemsida.

Vi planerar att hålla stämma i april och då ta beslut om hur vi skall gå vidare med projektet. Ett underlag för upphandling är förberett av styrelsen.

Ny information om ansökan

Representanter från styrelsen har varit på VG regionens landsbygdsfiberkonferens och fått den senaste informationen om vad som gäller för ansökan och bidraget från jordbruksverket som Länsstyrelsen handlägger. De har nu tagit fram de föreskrifter som gäller för ansökan som vi lämnade in 3 september förra året…… tiden har gått och föreskrifterna har förändrats på en del punkter så vi behöver komplettera vår ansökan med lite små detaljer. Vilket vi har fram till den 30/9 på oss att göra, det finns därför möjlighet för nya fastigheter att gå med men då är det snabba ryck som gäller! Ansökan kan göras här.

Den sista november skall länsstyrelsen besluta om vilka föreningar som får bidrag denna omgången. De som har en komplett ansökan har då chansen att få bidraget beviljat då.  I ansökan har de även ett poängsystem med olika parametrar, det vi har kvar för att få högre poäng är någon som har kompetens för upphandlingar och kan hjälpa till med detta. Finns det någon inom föreningen som kan tänka sig detta, hör av er till någon av oss i styrelsen. Vi har då större chans att få bidraget beviljat i november annars är nästa chans i februari nästa år.

Vi hoppas på att vi gjort en bra ansökan och projektering så att vi kan få bidraget beviljat redan i år och har fiber nästa höst.

För er som inte skrivit på markavtal hör av er till områdesansvarig, så att vi har det klart.

Landsbygdsprogrammet

Nu har EU godkänt Sveriges landsbygdsprogram för 2014-2020, vilket innebär att ansökan för bidrag för utbyggnad av bredband nu kommer att kunna hanteras när de nya reglerna blir klara. Ansökan har varit öppen sedan september 2014, men riktlinjerna för att utbetala stöd har inte varit klara.  Vilket det nu finns förutsättningar för.  Här kan du läsa mer.

Regeringen har också beslutat om att införa bredbandskoordinatorer, vilket du kan läsa mer om här.

För er som inte skrivit på era markavtal och markerat er mark på kartan som ansvarig för området har är det nu hög tid att göra det för att komma vidare i vårt projekt!

https://www.mmvfiber.se/wp-content/uploads/2014/04/image.jpg

Markavtal

Dags att skriva på markavtalet!

Fiberföreningen i Mollaryd, Molla och Vesene ek. fr.skall skriva markavtal med alla som fibernätet passerar, kontakta områdesansvarig för att göra klart din del. Har du redan skrivit under avtalet kan du bortse från denna information.

Här kan du se vår karta och här kan du läsa/skriva ut markägaravtalet. Fyll gärna i avtalet i förväg och kontakta därefter områdesansvarig för att få det påskrivet. Alla delägare av marken ska underteckna avtalet, tänk på att det behövs 2 exemplar, ett till er och ett till föreningen.

Områdesansvariga

Vesene: Adam Brunnegård tel 076-014 48 00 och Gabriel Björnsson 079-934 67 04
Molla: Urban Andersson 033-26 40 38 eller 070-896 41 01
Mollaryd: Simon Wendt 070-643 78 45
Håkentorp, Hägdene och Attorp: Jan Erik Bengtsson 0513-507 87 eller 070-681 85 07.

Underskrift av markavtalet krävs för att kartan/fiberdragningen skall kunna användas i projektet, nästa steg i processen är samråd med länsstyrelsen. Vilket behövs när det görs en ledningsdragning i värdefull natur, nära fornlämningar eller genom vattenområden. Vi försöker förstås att undvika dessa områden om det är möjligt.

Reglerna för ansökan om bidrag för fibernätet är fortfarande inte godkända, detta förväntas vara klart i september.

Tillsammans ska vi bygga ett så bra och genomtänkt nät som möjligt.

Årsstämma med efterföljande medlemsmöte 16/3 kl 19.00

 

Vi kommer efter årsstämman, bjuda på fika och hålla ett kort medlemsmöte för kartöversikt och fortsätta skriva markavtal. Fyll gärna i och ha avtalet med er underskrivet. Alla delägare av marken ska underteckna två exemplar. Ett till er och ett till föreningen. Markavtalet finner ni ”här”.

Tanken är att vi tillsammans ska se över det första utkastet av kartan som Herrljunga el har ritat upp åt oss. De sträckor som det ligger kabel nedgrävd kommer vi självklart använda oss av men i övrigt försöka bygga ett så bra och genomtänkt nät som möjligt.

Underskrift av  markavtalet krävs för att kartan/fiberdragningen skall kunna användas i projektet, vi har fått fram en ungefärlig kostnad per hushåll nästa steg i processen är samråd med länsstyrelsen. Vilket behövs när det görs en ledningsdragning i värdefull natur, nära fornlämningar eller genom vattenområden. Vi försöker förstås att undvika dessa områden om det är möjligt. Vi kan genom allas kunskap undvika berg och områden som är svåra att förlägga kabel i, tänka och resonera fram bästa väg att gå.

Tillsammans ska vi bygga ett så bra och genomtänkt nät som möjligt.

Öppet Hus den 16 Februari kl. 18.30-20.30

 

Styrelsen för Fiberföreningen i Mollaryd, Molla & Vesene bjuder in markägare för att se fibernätets dragning.

Öppet hus äger rum måndagen den 16 februari kl 18.30-20.00 i Vesene Missionkyrka.

Vi bjuder in till att se sträckning, övergångar med mera på kartan över vårt område. Markavtal skall skrivas med markägare som fibernätet passerar.

Här kan du se vår karta och här kan du läsa markägaravtalet i förväg.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!